Margrietlaan 2
4694 ET  Scherpenisse
Telefoon 0166-663627 (De Hoeksteen)
Telefoon 0166-664425 / 06-27566035 (Beheerster mevr. W.J.C. Kleppe-Dekker)

De HoeksteenHoeksteen

Als gemeente beschikken we over een eigen verenigingsgebouw de Hoeksteen. Hierin vinden verschillende activiteiten plaats. Naast de diverse vergaderingen zijn dat de catechisaties, Bijbelkring, kinderclub, gemeenteavonden en de contactmiddagen.

Hoewel de Hoeksteen in eerste instantie bedoeld is voor deze activiteiten, kan de zaal ook gehuurd worden voor andere doeleinden, zoals begrafenissen, de viering van verjaardagen, jubilea en dergelijke. De huurkosten bedragen € 35,00 per dagdeel. De voorwaarden voor de huur en gebruik van het gebouw zijn bekend bij de beheerster. Voor aanvragen kunt u zich rechtstreeks wenden tot de beheerster.

De exploitatie van de Hoeksteen vindt plaats onder verantwoording van de diaconie.

De Hoeksteen is toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Tevens is er een rolstoeltoegankelijk toilet aanwezig.