Zondagsschool Samuël

Op de zondagsschool worden kinderen van de basisschool elke zondagmorgen onderwezen uit Gods Woord. Ze komen samen van 11.45 tot 12.30 uur in het verenigingsgebouw de Hoeksteen.

Er zijn twee groepen
Kinderen van groep 1 tot en met 3 (in de zaal op de eerste verdieping)
Kinderen van groep 4 tot en met 8 (in de zaal beneden)

Kerstfeestviering
De jaarlijkse kerstfeestviering vindt plaats in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente. Tijdens de kerstfeestviering wordt er afscheid genomen van de kinderen die de zondagsschool verlaten.

Contactmiddag

Elke maand, in de periode van september tot en met mei, is er in de Hoeksteen een contactmiddag. Hoewel in de eerste plaats onze ouderen in de gelegenheid worden gesteld deze middagen bij te wonen, zijn ook de alleenstaanden of andere belangstellenden hartelijk welkom, van welke leeftijd ook. Het is een plaats van ontmoeting. Op de contactmiddagen wordt een meditatie gehouden. Daarna is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Na de pauze wordt er een gedeelte uit een boek voorgelezen. De middagen beginnen om half 3 en duren tot omstreeks half 5 en staan onder leiding van de predikant.

Jeugdvereniging 

Afgelopen winterseizoen mochten we met de jeugd van de gemeente weer bij elkaar komen op een aantal zaterdag- en zondagavonden. Het was weer een mooi seizoen om op terug te kijken!

Op de zondagavonden kwam de jeugd (15+) één keer in de drie weken bij elkaar, tijdens deze avonden kwamen we samen om te luisteren naar- en te spreken over Gods Woord. Soms komt er een spreker, bijvoorbeeld een dominee en op andere keren wordt er een inleiding gehouden door iemand van de jeugd. We gaan vervolgens in groepjes uiteen en behandelen vragen en stellingen rondom bijbelse thema’s. Ouderling Rijsdijk en ouderling Van de Breevaart zijn deze avonden ook aanwezig om te helpen waar nodig.
Na die tijd is er gelegenheid om elkaar op een gezellige manier te ontmoeten. Deze avonden waren erg leerzaam, we hadden als jeugd verdiepende gesprekken met elkaar. Het is erg waardevol om elkaar op deze manier te ontmoeten.

Op de zaterdagavonden kwam de jeugd (12+) één keer in de maand op een ontspannen manier bij elkaar. We hebben leuke activiteiten gedaan, zoals een spelletjesavond en bowlen. We sluiten het seizoen altijd af met een BBQ, deze was ook dit jaar weer geslaagd!

In september/oktober begint het nieuwe seizoen weer, we zien er naar uit om weer nieuwe mensen te ontmoeten op de jeugdvereniging. Iedereen is van harte welkom!

Hieronder de data voor de JV op zondagavond (2023-2024), deze staan ook in de Zaaier en in het kerkblad:

17 september; 8 oktober; 29 oktober; 19 november; 17 december; 14 januari; 11 februari; 3 maart; 24 maart en 14 april.

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je contact opnemen via 06-11674031.

Hartelijke groetjes, Miranda van der Meer, Nina Schot en Marieke van de Breevaart

Bijbelkring

Minimaal eenmaal per maand, in de periode oktober tot en met mei wordt op woensdagavond een Bijbelkring gehouden in het verenigingsgebouw de Hoeksteen. Per seizoen wordt het te behandelen onderwerp door de predikant vastgesteld. Deze avonden beginnen om 19.30 tot ca. 21.00 uur. 

Kinderclub

In de periode van oktober tot en met juni/juli komt de kinderclub negen keer samen op woensdagmiddag van 14.30 - 16.30 uur in verenigingsgebouw de Hoeksteen. Er wordt een Bijbelverhaal verteld aan de kinderen en daarna wordt er geknutseld.
Rond Kerst en aan het einde van het seizoen is er een maaltijd samen en worden er spelletjes gedaan. 
Alle kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8 zijn van harte welkom!