Aanvangstijden kerkdiensten elke zondag

‘s Morgens om 9.30 uur en ‘s middags om 14.30 uur

Aanvangstijden bijzondere diensten

Bijbellezingen en andere weekdiensten 19.30 uur
Nieuwjaarsdag 9.30 uur
Biddag 9.30 en 19.00 uur
Goede Vrijdag 19.00 uur
Tweede Paasdag 9.30 uur
Hemelvaartsdag 9.30 uur
Tweede Pinksterdag 9.30 uur
Dankdag 9.30 en 19.00 uur
Eerste Kerstdag 9.30 en 14.30 uur
Tweede Kerstdag 9.30 uur
Oudejaarsavond 19.00 uur


Ringleiding / toegankelijkheid

In de kerk is ringleiding aanwezig voor slechthorenden.
De kerk is toegankelijk voor bezoekers in een rolstoel. Er is tevens een rolstoeltoegankelijke toilet aanwezig.

Bijbellezing

In de periode van september tot en met mei, wordt er één keer per maand op woensdagavond een dienst gehouden in de kerk.
In deze dienst worden door de predikant opeenvolgende Bijbelgedeelten behandeld. Deze diensten beginnen om 19.30 uur.

Kerkautodienst

Degenen die om één of andere reden niet in staat zijn de kerkdiensten op eigen gelegenheid te bezoeken, kunnen met de auto naar de kerk gehaald en thuis gebracht worden.

Kinderoppasdienst

Tijdens de morgendiensten is er een kinderoppasdienst in het verenigingsgebouw de Hoeksteen tegenover de kerk.